Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe

INFORMACJA BURMISTRZA BIAŁEJ

W związku z ogłoszonym konkursem na zadania REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE DZIAŁAJACE NA TERENIE GMINY BIAŁA, POPRZEZ ZLECENIE W FORMIE WSPIERANIA ZADANIA – W ZAKRESIE PROWADZENIA
I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI ZRZESZENIA „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE”


informuję, że do w/w konkursu wpłynęła:
 
Ilość ofert : 1

Data wpływu oferty : 11.01.2010r.

Nazwa składającego ofertę : Gminne Zrzeszenie  „Ludowe Zespoły Sportowe”      
                                              w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35

Nazwa organizacji bezpośrednio wykonującej zadanie : Gminne Zrzeszenie  
„Ludowe Zespoły Sportowe” w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35

Wnioskowana kwota dotacji na 2010r wynosi: 120 000 zł. 
                                                                                  

 

Podmiot udostępniający: Urząd miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Sztechmiler
Data wytworzenia: 2010-01-28