Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Zamawiający : Gmina Biała , 48-210 Biała ul. Rynek 10
Rodzaj zamówienia :   dostawy
Tryb udzielenia zamówienia :    zaproszenie do składania oferty  cenowej

Część I zamówienia

Wybrana oferta:

Wykonawca:    OPI Tomasz  Bobrowski i Bartosz Kamiński – Spółka Cywilna ul. 1 –go Maja 6, 46-073 Chróścina  Edusklep .pl  
Oferowana cena brutto   -  11.929,00 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta   zawiera najniższą cenę

Ponadto oferty na część I zamówienia  złożyli:

1) EDUCARIUM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  -85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207
   cena oferty brutto  – 12.736,93 zł
2) PHU GERD-MADEX   spółka jawna  Jakub Sołtysiak, Marek Drab , 42-200 Częstochowa. ul. Lelewela  13/15 
    cena oferty brutto  - 13.321,66 zł
3) ABC EUROSCIENCE Sp.z o.o. ul. Sienna 82 , 00-815  Warszawa
    cena oferty  brutto – 13.674,48 zł
4) „AKTIN” Sp. z o.o.  41-214 Sosnowiec ul. Grota-Roweckiego 38
     cena oferty brutto  – 13.901,79 zł
5) UNITRON S.C. M. Góreczny-T.Robaszewski   47-220  Kędzierzyn – Koźle ul. Matejki 15
     cena oferty brutto -  13.920,54 zł
6) Usługi Pośrednictwa i Marketingu  Renata Duszczyk – Szczygielska ul.Sikorskiego 4A/27, 06- 400
     Ciechanów
     cena oferty brutto -   14.342,00 zł
7)  „Moje Bambino” Sp. z.o.o  Sp.K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, Polska
      cena oferty brutto  - 16.734,88 zł
8) LEGRANT  57-220 Ziebice ul. Podmiejska 51
     Cena oferty brutto  -  17.877,26

Część II zamówienia
Wybrana oferta:
 Wykonawca: ABC EUROSCIENCE Sp. z o.o. 00-815 Warszawa ul. Sienna 82
Cena  oferty brutto -  5.975,34 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta zawiera najniższą cenę.

Ponadto oferty  na część II zamówienia  złożyli :

1) NORDWEGO Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21 ,71-130 Szczecin
     cena oferty brutto    -   6.464.64 zł
2) „AKTIN” Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec  ul. Grota Roweckiego 38
    cena oferty brutto  - 6.529,00 zł
3) PHU  Gerd – Madex Sp.jawna Jakub Sołtysiak, Marek Drab 42-200 Częstochowa ul. Lelewela 13/15
     cena oferty brutto – 6.555,90 zł
4) LEGRANT -  57-220 Ziębice ul. Podmiejska 51
     cena oferty brutto  - 6.592,80 zł
5) OPI  T. Bobrowski  i B. Kamiński Spółka Cywilna . ul. 1 Maja 6 ,  46-073 Chróścina Edusklep pl.
    cena oferty brutto  - 7.181,00 zł
6) „MM MARKET” Małgorzata Małecka  03-180 Warszawa  ul. Szałasa 17
    cena oferty brutto – 7.503,00 zł
7)  UNITRON S.C. M.Góreczny – T. Robaszewski 47-220 Kędzierzyn – Koźle ul. Matejki 15
      cena oferty brutto  -  8.698,56 zł
 


Zastępca Burmistrza
Maria  Tomala
 


Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2. strona internetowa
3. Tablica  ogłoszeń  zamawiającego
4. a/akta

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-02-06

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-02-2012 10:02
    przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl