Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

OGŁOSZENIE

 o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012


    Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.194.2012 z dnia 03 lutego 2012r. po rozpatrzeniu  ofert na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

stwierdza, co następuje:
Na zadanie „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”  wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole
Data wpływu – 10.02.2012r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Gabinet Rehabilitacyjny w Białej ul. Prudnicka Nr 29, 48-210 Biała

    Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania .

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2012  wynosi  81.000,00 zł.

    Na zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul.Szpitalna 5a, 48-010 Opole.

Data wpływu oferty – 10.02.2012r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Prudnicka Nr 29, 48-210 Biała.
    Oferta spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2012wynosi  50.000,00 zł. 
 
 

Zastępca Burmistrza
Maria  Tomala

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-02-15