Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)

Nr. IKIE – 7331 – 1 / 5 / 07                                                            Biała, dnia.12-02-2008r.
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

    Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12-02-2008r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz EnergiiPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ –przysiółek WALDEKA, na działkach o nr ewid.gruntów: 251, 253, 254, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/8 i 97 km.1 i 2 i obejmującej:

- budowę linii napowietrznej nN-0,4kV z podwieszonym oświetleniem ulicznym, na odcinku od granicy wsi Śmicz poprzez słup nr 32 do 35
-przebudowę istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV z podwieszonym oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych.


Przedmiotowa decyzja została uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz Starostą Prudnickim w zakresie ochrony gruntów rolnych i jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu (pokój nr2, parter) ul. Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.30
 
Burmistrz Białej