Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA

Nr. IKIE – 7331 – 1 / 1 / 09                                                                                                     Biała, dnia.05-05-2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

                 Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05-05-2009r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA, na działkach o nr ewid.gruntów: 067/71, 967/77, 967/76 km.1 i obejmującej:

- wykonanie robót melioracyjnych polegających na wykonaniu kanału krytego na odcinku o długości ok. 110M dla Potoku Śmiczowskiego, rurami żelbetowymi typu WIPRO.

              Przedmiotowa decyzja została uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku, oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu i jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu (pokój nr2, parter) ul. Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.30

Burmistrz Białej