Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze

Nr. IKIE – 7331 – 1 / 2 / 09

Biała, dnia.08-10-2009r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08-10-2009r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Związku Gmin AOUA SILESIA z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA, na działkach o nr ewid. gruntów: 933/2 i 933/1 km.3 i obejmującej:

  • budowę zbiornika wyrównawczego wody o pojemności użytkowej ok. 100m3, częściowo zagłębionego, zapewniającego poprawę niezawodności dostawy wody na wodociągu grupowym „Pogórze”.

Przedmiotowa decyzja została uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku, oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu i jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu (pokój nr2, parter) ul. Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.30

 

 Burmistrz Białej