Przejdź do treści strony WCAG

Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018

 

Miesiąc Miejscowość Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) Tworzywa sztuczne, metal BIO Papier Popiół

Październik
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina  15 1,22 1 15 8,22
Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik  16 2,23 2 16 9,23
Łącznik, Chrzelice 17 3,24 3 17 10,24
Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia  18 4,25 4 18 11,25
Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne 19 5,26 5 19 12,26
Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot 5,12,19,26 5,26 5 19 12,26
Miesiąc Miejscowość Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) Tworzywa sztuczne, metal BIO Papier Popiół

Listopad
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina  5,26 12 - 5,26 5,19
Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik  6,27 13 - 6,27 6,20
Łącznik, Chrzelice 7,28 14 - 7,28 7,21
Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia  8,29 15 - 8,29 8,22
Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne 9,30 16 - 9,30 9,23
Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot 2,9,16,23,30 16 - 9,30 9,23
Miesiąc Miejscowość Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) Tworzywa sztuczne, metal BIO Papier Popiół

Grudzień
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina  17 3,24 10 10 3,17,31
Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik  18 4,24 11 11 4,18
Łącznik, Chrzelice 19 5,27 12 12 5,19
Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia  20 6,27 13 13 6,20
Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne 21 7,28 14 14 7,21
Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot 7,14,21,28 7,28 14 14 7,21

 

Informujemy Państwa, że:

  1. Odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00 – 22:00.
  2. Odpady BIO będą odbierane w pojemnikach plastikowych o kolorze brązowym z napisem BIO.
  3. Odpady BIO kategorycznie nie będą odbierane w workach.
  4. Wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być w stanie kompletnym.

PSZOK czynny w okresie zimowym 01.10.2018 – 31.03.2019

  • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9:00-12:00