Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA DLA WYBORCÓW w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ - 21 października 2018 roku
w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców

 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.) w dniach od 1 października do 12 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie ujęty.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 14 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu tj:

  • poniedziałek w godz. od 7:30 do 17:00
  • wtorek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30
  • piątek w godz. od 7:30 do 14:00

Burmistrz Białej
/-/Edward Plicko