Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości MokraNr. IKIE. 7331 – 1 / 1 / 10                                                                                                        Biała, 2010-05-25


                                                                     OBWIESZCZENIE
                                                                  BURMISTRZA  BIAŁEJ


         Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 25-05-2010r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Biała, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi: MOKRA, na działkach o nr ewid. gruntu 313/39, 428/155 km.1,
a polegającej na budowie:

-    odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego, o długości ok. 160m.
Zamierzenie będzie realizowane w pasie drogowym powiatowej drogi publicznej DP 1268 O oraz gminnej drogi wewnętrznej.

         Niniejsza decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białej, Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej – pokój nr 2 ( parter ), w godzinach urzędowania 8.00 – 15.30

 

Burmistrz Białej