Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Informacja o zasadach wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – zwanego dalej organem zezwalającym – właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia mogą wystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia te organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z następującymi dokumentami:

 1. uchwałą rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na terenie gminy;

 2. uchwałą rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych.

Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od żłobków, przedszkoli i szkół.

Maksymalną liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

 1. 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w tym: 35 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 25 zezwoleń dla placówek gastronomicznych;

 2. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym: 30 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 20 zezwoleń dla placówek gastronomicznych;

 3. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w tym: 30 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 20 zezwoleń dla placówek gastronomicznych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są:

 1. na okres 4 lat – dla placówek handlu detalicznego;

 2. na okres 6 lat – dla placówek gastronomicznych.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. zezwolenia kateringowe), zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2018
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  23-10-2018 13:36
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-10-2018 13:42
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 940
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl