Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto
(z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

 • Stawka opłaty - 525 zł
  • Rodzaj zezwolenia: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo:
  • przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37500 zł.
 • Stawka opłaty - 525 zł
  • Rodzaj zezwolenia: powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):
  • przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37500 zł.
 • Stawka opłaty - 2100 zł powyżej 18% zawartości alkoholu:
  • Rodzaj zezwolenia: powyżej 18% zawartości alkoholu,
  • przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77000 zł.
 • Stawka opłaty - 1,4% wartości sprzedaży:
  • Rodzaj zezwolenia: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
  • przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37500 złotych.
 • Stawka opłaty - 1,4% wartości sprzedaży:
  • Rodzaj zezwolenia: powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37500 zł.
 • Stawka opłaty - 2,7% wartości sprzedaży:
  • Rodzaj zezwolenia: powyżej 18% zawartości alkoholu,
  • przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Natomiast w roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% ogólnej kwoty tej opłaty. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

Stawka opłaty (1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe):

 • 43,75 zł - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 • 43,75 zł - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Białej;
 • na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.