Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 października 2018 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 31 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku.

Wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze bez przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania oznaczonych jako działka 215/25 km.2 o pow. 0,0034 ha objętej KW OP1P/00039137/7 położonej w Solcu oraz 527/189 km.7 (Pogórze) o pow. 0,0398 ha objętej KW OP1P/00037131/1 położonej w Frąckach.
  • w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego działkę 717 km. 13 o pow. 0.6193 ha objętej KW OP1P/00039045/5 położoną w Białej.
  • w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej przy ul. 1-go Maja 32/5 wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części w działce 1076/2 k. m. 18 KW OP1P/00049572/1

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10 oraz internet- strona www.bip.biala.gmina.pl

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 31 października 2018 roku do 21 listopada 2018 roku.

  • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat położonych w Wasiłowicach.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10 oraz internet- strona www.bip.biala.gmina.pl

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko