Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 01-02-2023 15:00
 2. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 01-02-2023 14:59
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 01-02-2023 14:57
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Pogórze o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Data modyfikacji: 31-01-2023 15:21
 5. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Pogórze o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Data modyfikacji: 31-01-2023 15:18
 6. Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  Data modyfikacji: 30-01-2023 17:34
 7. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Data modyfikacji: 30-01-2023 17:29
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.808.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.
  Data modyfikacji: 30-01-2023 13:31
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.807.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.
  Data modyfikacji: 30-01-2023 13:31
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.806.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.
  Data modyfikacji: 30-01-2023 13:30