Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Sesja XVIII z dnia 26 marca 2021 - Inne materiały
  Data modyfikacji: 08-04-2021 14:23
 2. Uchwała Nr XVIII.240.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:22
 3. Uchwała Nr XVIII.240.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:21
 4. Uchwała Nr XVIII.239.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:20
 5. Uchwała Nr XVIII.240.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:19
 6. Uchwała Nr XVIII.239.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:17
 7. Uchwała Nr XVIII.238.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:15
 8. Uchwała Nr XVIII.237.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków " na terenie Gminy Biała
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:12
 9. Uchwała Nr XVIII.236.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:11
 10. Uchwała Nr XVIII.235.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Data utworzenia: 07-04-2021 14:10