Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. Budżet 2020
  Data modyfikacji: 31-07-2020 00:46
 2. Budowa farmy fotowoltaicznej w Mokrej
  Data modyfikacji: 31-07-2020 00:37
 3. Regulamin Organizacyjny
  Data modyfikacji: 30-07-2020 19:44
 4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Data modyfikacji: 30-07-2020 19:43
 5. Obwieszczenie - Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020 - 2024 z perspektyw do roku 2028
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:48
 6. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2020 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2020 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2020 r.
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:40
 7. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2020 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:39
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2020 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2020 rok
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:38
 9. Zarządzenie Nr OR.050.338.2020 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2020 w sprawie utworzenia Zespołu Projektowego dla przedsięwzięcia pn. „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu – kompleksowa strategia przeciwdziałania i łagodzenia skutków zmian klimatu w Gminie Biała”
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:37
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2020 Burmistrza Białej z dnia 16-07-2020 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2020 r.
  Data modyfikacji: 29-07-2020 00:36