Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2018-11-20 o godz. 10:00:46, a zakończono o godz. 11:44:08 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Alfred Krupa
 15. Adrian Harnys


1. Otwarcie sesji. (10:00:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (10:02:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (10:06:00)


4. Stwierdzenie kworum. (10:10:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (10:11:00)

Powołanie Komisji Skrutacyjnej (10:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maria Moszczeńska


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (10:16:00)

Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej (10:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka

Przyjęcie sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady. (10:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Roman Barysz, Marek Klinke, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska


7. Wybór Zastępcy (ów) Przewodniczącego Rady (11:01:00)

Wniosek o wybór jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (11:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Irena Wotka

Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady (11:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Józef Roden

Przyjęcie sposobu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania. (11:36:00)


9. Zakończenie obrad I sesji Rady. (11:43:00)


Zakończono sesję (11:44:08)