Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.783.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 wraz z załącznikami;
2) objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.783.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028.pdf