Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie „budowia linii kablowo - napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej z dnia 3.12.2018

Nr. GKZP.6733.1.2018                                                                                                          Biała, 03-12-2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 03-12-2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi MOKRA, na działkach o nr ewid. gruntów 248/7, 675/2, 670 i 261/73 k.m.2, i obejmującej:

  • budowę odcinka kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV o długości do 150m, w tym linii kablowej na odcinku ok. 40mb i linii napowietrznej na odcinku ok. 110mb.

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Białej

Aleksandra Sokołowska