Przejdź do treści strony WCAG

II Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2018-12-07 o godz. 10:04:53, a zakończono o godz. 13:48:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Sabina Gorek
 13. Alfred Krupa
 14. Adrian Harnys
 15. Mateusz Kosiński


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum (10:04:00)


2. Przedstawienie porządku obrad (10:05:00)

zmiana porządku obrad (10:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Marek Klinke, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Irena Wotka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (10:09:00)

głosowanie - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:11:00)


5. Interpelacje i zapytania radnych (10:19:00)


6. Podjęcie uchwały Nr II.3.2018 w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Białej (10:19:00)

Podjęcie uchwały Nr II.3.2018 (10:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Damian Tarnowski, Józef Roden, Sabina Gorek, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska


7. Podjęcie uchwały Nr II.4.2018 w sprawie ustalenia składów liczbowych komisji stałych Rady Miejskiej w Białej (10:31:00)

wniosek o liczebność komisji (10:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(11):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński

Podjęcie uchwały Nr II.4.2018 (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Roman Barysz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska


8. Podjęcie uchwały Nr II.5.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej (10:47:00)

Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (10:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński

Podjęcie uchwały Nr II.5.2018 (10:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Józef Roden, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Irena Wotka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


9. Podjęcie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej (10:50:00)

Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (10:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Roman Barysz

wniosek za kandydatem Mariusz Kwoczek (11:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski

wniosek za kandydatem Maria Moszczeńska (11:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(11):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński


10. Podjęcie uchwały Nr II.7.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej (11:08:00)

Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Alfred Krupa, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek

Wniosek za kandydatem Gabriela Neugebauer (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(11):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński

Wniosek za kandydatem Marek Klinke (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke
 • BRAK GŁOSU(4):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski


11. Podjęcie uchwały Nr II.8.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej. (11:13:00)

Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej. (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Józef Roden

Wniosek za kandydatem Damian Tarnowski (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(11):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński

Wniosek za kandydatem Irena Wotka (11:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Marek Klinke, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski


12. Podjęcie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej. (11:19:00)

Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr II.9.2018 (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Adrian Harnys, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa


13. Podjęcie uchwały Nr II.10.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (11:42:00)

Zamknięcie listy kandydatów (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Alfred Krupa, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Gabriela Neugebauer

Podjęcie uchwały Nr II.10.2018 (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska


14. Podjęcie uchwały Nr II.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (12:21:00)

Zamknięcie listy kandydatów (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Alfred Krupa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Sabina Gorek

Podjęcie uchwały Nr II.11.2018 (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Irena Wotka, Małgorzata Fluder
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska


15. Podjęcie uchwały Nr II.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej (12:25:00)

Zamknięcie listy kandydatów (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Alfred Krupa, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska

Podjęcie uchwały Nr II.12.2018 (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Adrian Harnys, Irena Wotka, Józef Roden, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek


16. Podjęcie uchwały Nr II.13.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego (12:27:00)

Zamknięcie listy kandydatów (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Józef Roden, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska

Podjęcie uchwały Nr II.13.2018 (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Alfred Krupa, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński


17. Podjęcie uchwały Nr II.14.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (12:30:00)

Zamknięcie listy kandydatów (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Sabina Gorek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska

Podjęcie uchwały Nr II.14.2018 (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Józef Roden, Irena Wotka, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska


18. Podjęcie uchwały Nr II.15.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. (12:32:00)

Podjęcie uchwały Nr II.15.2018 (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Józef Roden, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


19. Podjęcie uchwały Nr II.16.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028. (12:42:00)

Podjęcie uchwały Nr II.16.2018 (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Sabina Gorek, Roman Barysz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


20. Podjęcie uchwały Nr II.17.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała (12:46:00)

Podjęcie uchwały NR II.17.2018 (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska


21. Podjęcie uchwały Nr II.18.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej (12:49:00)

Podjęcie uchwały Nr II.18.2018 (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Alfred Krupa, Józef Roden, Irena Wotka, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska


22. Podjęcie uchwały Nr II.19.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (12:53:00)

Podjęcie uchwały Nr II.19.2018 (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


23. Podjęcie uchwały Nr II.20.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” (12:57:00)

Podjęcie uchwały Nr II.20.2018 (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska


24. Podjęcie uchwały Nr II.21.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (13:00:00)

Podjęcie uchwały Nr II.21.2018 (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alfred Krupa, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Józef Roden, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski


25. Podjęcie uchwały Nr II.22.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Nie – sami – dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. (13:03:00)

Podjęcie uchwały Nr II.22.2018 (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa


26. Podjęcie uchwały Nr II.23.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin "AQUA SILESIA" (13:09:00)

Zamknięcie listy kandydatów (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Gabriela Neugebauer

Podjęcie uchwały Nr II.23.2018 (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Roman Barysz, Irena Wotka, Józef Roden, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska


27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. (13:25:00)


28. Wolne wnioski i informacje. (13:25:00)


29. Zakończenie.sesji. (13:48:00)


Zakończono sesję (13:48:46)