Przejdź do treści strony WCAG

Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019

Miesiąc Miejscowość Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) Tworzywa sztuczne, metal BIO Papier Popiół

Styczeń
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina  7,28 14 - 2,21 14,28
Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik  8,29 15 - 2,22 2,15,29
Łącznik, Chrzelice 9,30 16 - 3,23 2,16,30
Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia  10,31 17 - 3,24 3,17,31
Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne 11 18 - 4,25 4,18
Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot 4,11,18,25 18 - 4,25 4,18
Miesiąc Miejscowość Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) Tworzywa sztuczne, metal BIO Papier Popiół

Luty
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina  18 4,25 4 11 11,25
Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik  19 5,26 5 12 12,26
Łącznik, Chrzelice 20 6,27 6 13 13,27
Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia  21 7,28 7 14 14,28
Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne 1,22 8 8 15 15
Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot 1,8,15,22 8 8 15 15

 

Informujemy Państwa, że:

  1. Odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00 – 22:00.
  2. Odpady BIO będą odbierane w pojemnikach plastikowych o kolorze brązowym z napisem BIO.
  3. Odpady BIO kategorycznie nie będą odbierane w workach.
  4. Wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być w stanie kompletnym.

PSZOK czynny w okresie zimowym 01.10.2018 – 31.03.2019

  • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9:00-12:00