Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i § 19 uchwały Nr XIV.182.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, z ( Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1190; z 2013 r. poz. 253, z 2014 r. poz. 2073, z 2015 r. poz.2170, z 2016 r. poz. 2433 oraz z 2018 r. poz. 1603 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu glosowania tajnego stwierdza się, wybór Pani Sabiny Gorek na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Białej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Maria Moszczeńska

PDF   Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej.pdf