Przejdź do treści strony WCAG

GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 14.01.2019 r. o wydanych postanowieniach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach, w sprawie nr GKZP.6733.2.2018, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, na odcinku o długości ok. 1025 mb.” planowanej do lokalizacji na działkach o nr ewid. gr. 443, 447 km.3, obręb Ligota Bialska, oraz działkach nr 341/222 k.m.1, 324/3 k.m.4, oraz 21 i 22 k.m.10, obręb Radostynia

W przedmiotowej sprawie wpłynęło uzgodnienie:

  1. Starosty Prudnickiego z siedzibą, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 – Postanowienie nr GK.6123.1.2019 z dnia 07-01-2019 r. (uzgodnienie pozytywne);
  2. Zarządu Powiatu w Prudniku ul. Kościuszki 76 – Postanowienie nr WI.673.1.2019 z dnia 08-01-2019 r.(uzgodnienie pozytywne).

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko