Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018

UCHWAŁA NR XVI/ 206/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 .


Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004r. Nr 64,poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493, z 2006r. Nr 135, poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844, z 2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209, poz.1519, Nr 221, poz.1649) Rada Miejska w Białej uchwala, co nastepuje:


§ 1


Uchwala sie Strategie Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 o tresci stanowiacej załacznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lila Krawczyk
Data wytworzenia: 2009-02-17