Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018

UCHWAŁA  NR XVI/207/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2008r.
 
w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy
Biała   na lata 2008-2018


 
Na podstawie art.17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493, z 2006r. Nr 135, poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844, z 2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209, poz.1519, Nr 221, poz.1649) Rada Miejska w Białej uchwala, co nastepuje:


§ 1


Uchwala sie System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała na lata 2008-2018, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PDFSystem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.pdf (285,61KB) 

 


informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Białej
za treść odpowiada: Lila Krawczyk
data wytworzenia: 2009-02-20