Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,
stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało
na dzień 6 luty 2019 r. na godz. 13:00 na dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej
posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2018 rok.

  PDFInformacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała.pdf

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.39.2019.pdf

 6. Podjęcie uchwały Nr IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.40.2019.pdf

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  PDFProjekt uchwały Nr IV.41.2019.pdf

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

  PDFProjekt uchwały Nr IV.42.2019.pdf

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik

  PDFProjekt uchwały Nr IV.43.2019.pdf

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

  PDFProjekt uchwały Nr IV.44.2019.pdf

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała

  PDFProjekt uchwały Nr IV.45.2019.pdf

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

  PDFProjekt uchwały Nr IV.46.2019.pdf

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022

  PDFProjekt uchwały Nr IV.47.2019.pdf

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

  PDFProjekt uchwały Nr IV.48.2019.pdf

 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  PDFProjekt uchwały Nr IV.49.2019.pdf

 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019

  PDFProjekt uchwały Nr IV.50.2019.pdf

 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2019

  PDFProjekt uchwały Nr IV.51.2019.pdf

 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.
Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  29-01-2019 14:48
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  29-01-2019 14:55
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 770
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl