Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 6. ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  26-02-2019 10:44
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 296
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl