Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

OGŁOSZENIE

 o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.46.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. po rozpatrzeniu  ofert na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza

  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

stwierdza, co następuje:

Na zadanie „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”  wpłynęła jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole
Data wpływu – 31.01.2019 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto 24, 48-210 Biała

Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania .

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2019  wynosi  95.000,00 zł.

    Na zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  wpłynęła jedna oferta złożona przez:

  1. Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole.

Data wpływu oferty – 31.01.2019 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto Nr 24, 48-210 Biała,

    Oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu spełniła wymagania zawarte w Ogłoszeniu konkursu i uzyskała większą ilość punktów w postępowaniu konkursowym, w związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2019 wynosi  50.000,00 zł. 
  

Biała, 26.02.2019 r.

Jadwiga Małota

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych