Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej

UMBiala.jpeg


Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała


Strona www: www.biala.gmina.pl

Strona BIP: www.bip.biala.gmina.pl

Adres e-mail: 

Telefon: 77 438 85 31

Faks: 77 438 76 79


Godziny pracy: 

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

  • poniedziałek: 7:30 do 15:30
  • wtorek - czwartek: 7:30 do 14:00
  • piątek: 7:30 do 13:00

NIP: 755-10-03-699 - Urząd Miejski w Białej

NIP: 755-19-12-048 - Gmina Biała

REGON: 000527977 - Urząd Miejski w Białej

531413343 - Gmina Biała


Konto bankowe nr:

23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 - rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami

32 8903 0002 2001 0000 2020 0142 - rachunek opłat za czynsze w lokalach gminnych

29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 - rachunek wpłat pozostałych

IBAN: PL 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

SWIFT: POLUPLPR


promo_gluchoniemy_logo_s.jpeg Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Prawo obywateli do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

 Szczegółowo kwestię udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm/ oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się informacje na czas ich ważności lub użyteczności, po tym okresie wszystkie informacje są przenoszone do archiwum. Aby przeglądać informacje przeniesione do archiwum należy skorzystać z zakładki wyszukiwanie zaznaczając opcję "również w archiwum".