Przejdź do treści strony WCAG

Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące wysokości przekazywanej dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, zgodnie z wyliczeniem:

  • podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy oraz
  • statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz
  • najbliższej gminie, o której mowa w art. 10

 

 

I aktualizacja

(marzec 2019 r.)

II aktualizacja

(październik 2019 r.)

Podstawowa kwota dotacji w zł (miesięcznie na ucznia)

1 032,68 zł

1042,15zł

Statystyczna liczba uczniów

424,33

737,01

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

8

6,33

Najbliższa Gmina

Głogówek

 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej nią kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

Jadwiga Małota

Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych