Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. 1) ) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019 – 2028 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028.pdf

PDFZalacznik1 V.52.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-04-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  11-04-2019 15:18
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 239
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl