Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2019-04-25 o godz. 10:04:20, a zakończono o godz. 11:57:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Marek Klinke
 3. Józef Roden
 4. Irena Wotka
 5. Maria Moszczeńska
 6. Małgorzata Fluder
 7. Gabriela Neugebauer
 8. Mariusz Kwoczek
 9. Andrzej Osiewacz
 10. Damian Tarnowski
 11. Mateusz Kosiński
 12. Sabina Gorek
 13. Alfred Krupa

Przedstawienie porządku obrad.

głosowanie - przyjęcie porządku obrad (10:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

głosowanie (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Sabina Gorek, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.70.2019 (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Józef Roden, Marek Klinke, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.63.2019 (11:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Józef Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.64.2019 (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Irena Wotka, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.65.2019 (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.66.2019 (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Marek Klinke, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.67.2019 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 r.;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.68.2019 (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Marek Klinke, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.69.2019 (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys


Zakończono sesję (11:57:25)