Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole - rok 2019

1. 

Kontrola wykorzystania przez Gminę Biała dotacji z budżetu państwa otrzymanych w 2018 roku
przeprowadzona w miesiącu marcu 2019 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Opolu

 

 

2. Kontrola budynków komunalnych pod kątem wykorzystania wiosennej akcji deratyzacyjnej
przeprowadzona w dniu 29 marca 2019 r. przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Prudniku