Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2019-06-14 o godz. 10:04:45, a zakończono o godz. 15:12:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Adrian Harnys

Przedstawienie porządku obrad

głosownie - przyjęcie porządku obrad (10:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

glosowanie - przyjęcie protokołu (10:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Adrian Harnys
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.71.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.72.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r. (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

głosowanie-podjęcie uchwały Nr VII.73.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r. (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Józef Roden, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.74.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.75.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ; (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.76.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała

głosowanie wniosku o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • PRZECIW (10):
  Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, Adrian Harnys, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.77.2019 (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński
 • PRZECIW (3):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.78.2019 (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.79.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (13:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.80.2019 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

głosowanie wniosku o wycofanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (1):
  Józef Roden
 • PRZECIW (9):
  Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.81.2019 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Irena Wotka
 • PRZECIW (1):
  Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała

głosowanie - podjęcie uchwały Nr VII.82.2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

udzielenia pożyczki długoterminowej dla OSP Pogórze

głosowanie- podjęcie uchwały Nr VII.83.2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla OSP Pogórze (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik

głosowanie- podjęcie uchwały Nr VII.84.2019 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik

głosowanie- podjęcie uchwały Nr VII.85.2019 w sprawie (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

głosowanie- podjęcie uchwały Nr VII.86.2019 (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

głosowanie- podjęcie uchwały Nr VII.87.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Irena Wotka, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(2):
  Małgorzata Fluder, Alfred Krupa


Zakończono sesję (15:12:59)