Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2009

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej w roku 2009

 

 1. Kontrola problemowa archiwum zakładowego USC, przeprowadzona w dniu 16 marca 2009 roku przez Archiwum Państwowe w Opolu.
   
 2. Kontrola finansowa, przeprowadzona w dniu 30 marca 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej.
   
 3. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona w okresie od 4 marca do 30 kwietnia 2009 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
   
 4. Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w dniu 3 września 2009 roku przez Archiwum Państwowe w Opolu.
   
 5. Kontrola wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu OC, ocena stanu przygotowań przedsięwzięć OC, przeprowadzona w dniu 18 września 2009 roku przez Opolski Urząd Wojewódzki.
   
 6. Kontrola dotycząca gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Biała w latach 2007-2008 i pierwszym półroczu 2009, przeprowadzona w okresie od 13 listopada do 16 grudnia 2009 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Opolu.
   

PDFkontrol_01_09_protokol_kontroli.pdf 

PDFkontrol_02_09_protokol_kontroli.pdf

PDFkontrol_03_09_wystapienie_pokontrolne.pdf

PDFkontrol_04_09_protokol_kontroli.pdf

PDFkontrol_04_09_zalecenia_pokontrolne.pdf

PDFkontrol_05_09_protokol_kontroli.pdf

PDFkontrol_06_09_protokol_kontroli.pdf

PDFkontrol_06_09_wystapienie_pokontrolne.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Bialej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-03-08