Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2006

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej rok 2006

 

 1. Protokół z kontroli problemowej wykonania zadań z zakresu spraw paszportowych przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2006 r. przez Opolski Urząd Wojewódzki.
  (więcej ... DOCProtokół z kontroli problemowej.doc)
   
 2. Protokół z kontroli gospodarki finansowej za rok budżetowy 2005, przeprowadzonej w dniach 27, 28 marca 2006 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej.
  (więcej ... DOCProtokół z kontroli finansowej.doc)
   
 3. Kontrola realizacji projektu "Wiejskie Centrum Integracji w Chrzelicach", przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2006 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  (więcej ... DOCInformacja pokontrolna z kontroli.doc)
   
 4.  Protokół kontroli archiwum zakładowego, przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2006 r. przez Archiwum Państwowe w Opolu
  (więcej ... DOCProtokół kontroli archiwum.doc)