Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2010

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej w roku 2010

 

 1. Kontrola finansowa przeprowadzona w dniu 31 marca 2010r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej.
  - Protokół kontroli
 2. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego po przeprowadzonej w dniu 27 marca 2010 r. kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  - Protokół kontroli do wglądu w OPS w Białej.
  - Wsytąpienie pokontrolne
 3. Kontrola problemowa - skargi i wnioski; przeprowadzona w dniu 8 września 2010r. przez Opolski Urząd Wojewódzki
  - Protokół z kontroli problemowej
  - Wystąpienie pokontrolne
  - Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
 4. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, przeprowadzona w dniu 16 września 2010r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku
  - Protokół kontroli
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-12-13