Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011

 Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej w roku 2011

 1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wyłapywnia bezdomnych zwierząt na terenie gminy:
  - wystąpienie pokontrolne
  - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
 2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniu 3 marca 2011r.:
  - protokół kontroli
  - wystąpienie pokontrolne
  - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
 3. Kontrola z zakresu wydawania dowodów osobistych przeprowadzona w dniu 17 marca 2011 r. przez Opolski Urząd Wojewódzki:
  - protokół kontroli
  - wystąpienie pokontrolne
 4. Kontrola z zakresu prowadzenia ewidencji ludności przeprowadzona w dniu 17 marca 2011 r. przez Opolski Urząd Wojewódzki:
  - protokół kontroli
  - wystąpienie pokontrolne
 5. Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w dniu 8 kwietnia 2011r. przez Archiwum Państwowe w Opolu:
  - protokół kontroli
  - wystąpienie pokontrolne
  - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
 6. Kontrola finansowa przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2011r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej:
  - protokół kontroli
 7. Kontrola finansowa przeprowadzana w okresie od 29 listopada do 19 grudnia 2011 roku przez Opolski Urząd Wojawódzki:
  - wystąpienie pokontrolne


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-05-05