Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.22.2019 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 742) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej, załącznik nr 2 do planu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.22.2019 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf