Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2019-09-18 o godz. 10:07:46, a zakończono o godz. 12:42:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Głosowanie - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder
 • BRAK GŁOSU(2):
  Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

podjęcie uchwały Nr VIII. 88.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Sabina Gorek, Roman Barysz, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Tarnowski, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028

podjęcie uchwały Nr VIII. 89.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Podjęcie uchwały NR VIII.90.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Barysz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Podjęcie uchwały Nr VIII.91.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Białej

Podjęcie uchwały NR VIII.92.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Białej (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łączniku

Podjęcie uchwały NR VIII.93.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łączniku (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała

Podjęcie uchwały NR VIII.94. 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.

Podjęcie uchwały Nr VIII.95.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r. (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Roman Barysz, Irena Wotka, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek
 • PRZECIW (1):
  Damian Tarnowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Podjęcie uchwały NR VIII.96.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań własnych gminy Biała.

Podjęcie uchwały NR VIII.97.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań własnych gminy Biała. (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(6):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań własnych gminy Biała.

Podjęcie uchwały NR VIII.97.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań własnych gminy Biała. (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(6):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Adrian Harnys

ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- rekreacyjnych będących własnością gminy Biała.

Podjęcie uchwały NR VIII.98.2019 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- rekreacyjnych będących własnością gminy Biała. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała

Podjęcie uchwały NR VIII.99.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Marek Klinke, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Białej.

Uchwała Nr VIII.100.2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Białej. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys


Zakończono sesję (12:42:34)