Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.182.2019 Burmistrza Białej z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 ze zmianami załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.182.2019 Burmistrza Białej z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.182.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2019
  przez: Klaudia Kopczyk
 • opublikowano:
  15-10-2019 12:02
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:02
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 112
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl