Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.186.2019 Burmistrza Białej z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 1) podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.186.2019 Burmistrza Białej z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2019
  przez: Klaudia Kopczyk
 • opublikowano:
  15-10-2019 12:05
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:05
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 135
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl