Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.120.27.2019 Burmistrza Białej z dnia 24-09-2019 w sprawie wycofania z ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych

Na podstawie art. 33 ustawy art. 1 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4 i 8 art. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 r. poz. 351) oraz art. 53 i 68 art. 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wycofuje się z ewidencji księgowej pozostałe środki trwałe wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Wykaz pozostałych środków trwałych, o których mowa w § 1 podlega weryfikacji z poszczególnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Biała.
2. Zweryfikowane stany pozostałych środków trwałych, o których mowa w § 1 podlega ewidencji prowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialnego za zakupy asortymentu wykazanego w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała oraz Podinspektorowi ds zarządzania kryzysowego i sportu Urzędu Miejskiego w Białej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.27.2019 Burmistrza Białej z dnia 24-09-2019 w sprawie wycofania z ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych.pdf

PDFZalacznik1 OR.120.27.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2019
  przez: Klaudia Kopczyk
 • opublikowano:
  15-10-2019 12:10
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:12
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 153
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl