Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008

Strona archiwalna

 

 

Arnold
Hindera
Burmistrz Białej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Arnold Hindera

 

Maria
Tomala
Zastępca Burmistrza Białej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Maria Tomala

 

Grażyna
Biały
Sekretarz Gminy Biała
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Grażyna Biały

 

Klaudia
kopczyk
Skarbnik Gminy Biała
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Klaudia Kopczyk

 

Teresa
Chawarska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Teresa Chawarska

 

Joachim
Ernst
Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Joachim Ernst

 

Dorota
Małek
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Dorota Małek

 

Leokadia
Schneider
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2008
Informację wytworzył(a) Leokadia Schneider