Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa opału-pelletu na potrzeby Gminy Biała i Gminnego Centrum Kultury w Białej w roku 2020 w ilości ok. 106 t.