Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 


? ARNOLD HINDERA
Burmistrz Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCArnold Hindera.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCOświadczenie_Arnold Hindera.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji 
więcej...DOCArnold Hindera.doc

? MARIA TOMALA
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMaria Tomala.doc

? MARIA TOMALA
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie PDF na koniec pełnienia funkcji
więcej...PDFMaria Tomala.pdf

? GRAŻYNA BIAŁY
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCGrażyna Biały.doc

? KLAUDIA KOPCZYK
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKlaudia Kopczyk.doc

? TERESA CHAWARSKA
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCTeresa Chawarska.doc

? JOACHIM ERNST
Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJoachim Ernst.doc

? DOROTA MAŁEK
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCDorota Małek.doc
 
? LEOKADIA SCHNEIDER
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCLeokadia Schneider.doc


? BOGUMIŁA BANDUROWSKA
Inspektor d/s działalności gospodarczej, handlu i podatków
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBogumiła Bandurowska.doc

? GIZELA ERNST
Starszy pracownik socjalny OPS w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCGizela Ernst.doc
 
? BOGUSŁAWA MAZUR
Pracownik socjalny OPS w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBogusława Mazur.doc
 
? Joanna Bar
Referent d/s świadczeń rodzinnych w OPS w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJoanna Bar.doc