Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
 
 

? LILA KRAWCZYK
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCLila Krawczyk.doc

? WALDEMAR HAMERLA
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWaldemar Hamerla.doc

? KRZYSZTOF GLOMBITZA
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrzysztof Glombitza.doc

? MAREK STRUK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMarek Struk.doc

? MAGDALENA SOBCZAK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łączniku
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMagdalena Sobczak.doc
 
? ANNA MERHA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAnna Merha.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCAnna Merha 2.doc
 
? LESŁAW CZERNIAK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCLesław Czerniak.doc
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? JANUSZ SIANO
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJanusz Siano.doc

? Karina Plicko
Pełniąca obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKarina Plicko.doc

? STANISŁAWA BIENIEK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCStanisława Bieniek.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCStanisława Bieniek 2.doc
 
? BEATA WRÓBLEWSKA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBeata Wróblewska.doc
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? ANDRZEJ SAWICKI
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAndrzej Sawicki.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCAndrzej Sawicki 2.doc
 
 
 
 
 
 

? MAŁGORZATA TROMSA
Pełniąca Obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie PDF
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? BERNARD FRANKE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBernard Franke.doc

? BARBARA PIETRASZKO
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBarbara Pietraszko.doc

? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrzelicach

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrystyna Twardowska.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCKrystyna Twardowska 1.doc

? IRENA KOCIK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostomi

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCIrena Kocik.doc

? JOANNA JĘDRZEJCZYK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJoanna Jędrzejczyk.doc

? TERESA RADECKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCTeresa Radecka.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCTeresa Radecka 2.doc
 
? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrystyna Twardowska 2.doc
 

? AGNIESZKA KUZAK
Pełniąca Obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łączniku
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie PDF
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała
więcej...PDFZatrudnienie

? JOLANTA ŚLIWIŃSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJolanta Śliwińska.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCJolanta Śliwińska 2.doc

? WŁADYSŁAW PODRÓŻNY
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWładysław Podróżny.doc
 
? BEATA KUBIS
Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBeata Kubis.doc