Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
 
 

? LILA KRAWCZYK
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCLila Krawczyk.doc

? WALDEMAR HAMERLA
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWaldemar Hamerla.doc

? JAN NIEWIEŃĆ
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJan Niewieńć.doc
Oświadczenie majątkowe złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej... DOCJan Niewieńć1.doc
 
? KRZYSZTOF GLOMBITZA
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrzysztof Glombitza.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrzysztof Glombitza_Oswiadczenie.doc

? MAREK STRUK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMarek Struk.doc

? ZYGFRYD BRYLKA
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łączniku
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCZygfryd Brylka.doc
 
? MAGDALENA SOBCZAK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łączniku
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMagdalena Sobczak.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMagdalena Sobczak_Oswiadzenie.doc
 
? JANUSZ PŁOWUCHA
Pełniący obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJanusz Płowucha.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJanusz Płowucha_Oświadczenie.doc
Oświadczenie majątkowe złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej... DOCJanusz Płowucha1.doc

? ANNA MERHA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAnna Merha.doc

? JANUSZ SIANO
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJanusz Siano.doc

? ALICJA PARFIMCZYK - WÓJS
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi
(poprzednia)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAlicja Parafimczyk-Wójs.doc
Oświadczenie majątkowe złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...DOCAlicja Parafimczyk-Wójs1.doc
 
? Karina Plicko
Pełniąca obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKarina Plicko.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKarina Plicko_Oświadczenie.doc 

? STANISŁAWA BIENIEK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCStanisława Bieniek.doc

? ANDRZEJ SAWICKI
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAndrzej Sawicki.doc

? BERNARD FRANKE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBernard Franke.doc

? BARBARA PIETRASZKO
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBarbara Pietraszko.doc

? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrzelicach

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrystyna Twardowska.doc

? IRENA KOCIK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostomi

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCIrena Kocik.doc

? JOANNA JĘDRZEJCZYK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJoanna Jędrzejczyk.doc

? TERESA RADECKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCTeresa Radecka.doc

? JOLANTA ŚLIWIŃSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJolanta Śliwińska.doc

? HENRYK PILECKI
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCHenryk Pilecki.doc
 
? WŁADYSŁAW PODRÓŻNY
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej (obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWładysław Podróżny.doc
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWładysław Podróżny_Oświadczenie.doc
 
? BEATA WOSCHEK
Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBeata Woschek.doc