Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
 
 

? LILA KRAWCZYK
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCLila Krawczyk.doc

? WALDEMAR HAMERLA
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCWaldemar Hamerla.doc

? JAN NIEWIEŃĆ
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJan Niewieńć.doc

? MAREK STRUK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCMarek Struk.doc

? ZYGFRYD BRYLKA
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCZygfryd Brylka.doc

? ANNA MERHA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAnna Merha.doc

? JANUSZ SIANO
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJanusz Siano.doc

? ALICJA PARFIMCZYK - WÓJS
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAlicja Parfimczyk-Wójs.doc

? STANISŁAWA BIENIEK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCStanisława Bieniek.doc

? ANDRZEJ SAWICKI
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCAndrzej Sawicki.doc

? BERNARD FRANKE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBernard Franke.doc

? BARBARA PIETRASZKO
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCBarbara Pietraszko.doc

? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrzelicach

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCKrystyna Twardowska.doc

? IRENA KOCIK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostomi

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCIrena Kocik.doc

? JOANNA JĘDRZEJCZYK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJoanna Jędrzejczyk.doc

? TERESA RADECKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCTeresa Radecka.doc

? JOLANTA ŚLIWIŃSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCJolanta Śliwińska.doc

? HENRYK PILECKI
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...DOCHenryk Pilecki.doc