Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2020 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-09-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r. (DZ.Urz.Woj.Opol. poz. 2964).

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku:

Formularze stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104).


PODATEK ROLNY:

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105).

Stawka podatku rolnego w 2020 r. wynosi

  • 146,15 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
  • 292,30 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów.

PODATEK LEŚNY:

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

Stawka podatku leśnego w 2020 r. wynosi - 42,7328 zł/ha fizyczny.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.


OPŁATA TARGOWA:

Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała.