Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2019-12-19 o godz. 12:06:03, a zakończono o godz. 15:40:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Irena Wotka
 5. Maria Moszczeńska
 6. Małgorzata Fluder
 7. Gabriela Neugebauer
 8. Mariusz Kwoczek
 9. Andrzej Osiewacz
 10. Damian Tarnowski
 11. Mateusz Kosiński
 12. Sabina Gorek
 13. Adrian Harnys


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. (12:06:00)


2. Przedstawienie porządku obrad (12:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Alfred Krupa

glosowanie o przyjęcie zmian do porządku obrad (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Józef Roden

Nastąpiła zmiana quorum (12:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Józef Roden

ponowne głosowanie porządku obrad (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (12:13:00)

Głosowanie - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Marek Klinke, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Józef Roden


4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)


5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. (12:24:00)


6. Interpelacje i zapytania radnych (12:28:00)


7. Podjęcie uchwał w sprawie: (12:48:00)

       a. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028 (12:48:00)

Projekt uchwały Nr X.115.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028 (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek

       b. uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020 (13:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:35:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Gabriela Neugebauer

wniosek o przesunięcie środków w wysokości 180 tyś zł z dopłat do ścieków na utrzymanie pomocy nauczycieli w przedszkolach (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • PRZECIW (10):
  Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Irena Wotka, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder
 • BRAK GŁOSU(2):
  Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz

wniosek o przesunięcie środków w wysokości 180 tyś zł z dopłat do ścieków na utrzymanie pomocy nauczycieli w przedszkolach - zakończone (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (6):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Roman Barysz, Irena Wotka
 • BRAK GŁOSU(9):
  Jacek Czerwiński, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Sabina Gorek

Nastąpiła zmiana quorum (14:41:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Gabriela Neugebauer

wniosek o przesunięcie środków w wysokości 180 tyś zł z dopłat do ścieków na utrzymanie pomocy nauczycieli w przedszkolach (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • PRZECIW (11):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka

Projekt Uchwały Nr X.115.2019 w sprawie (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Roman Barysz, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden

       c. zmian do budżetu Gminy Biała na 2019 r. (14:48:00)

Projekt uchwały Nr X.117.2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2019 r. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska

       d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2019 -2028 (14:52:00)

Projekt Uchwały Nr X.118.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2019 -2028 (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek

       e. nie wygasania wydatków w roku 2019; (14:53:00)

Projekt Uchwały Nr X.119.2019 w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2019; (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Irena Wotka

       f. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku; (14:55:00)

Projekt Uchwały Nr X.120.2019 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku; (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska

       g. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok; (14:56:00)

Projekt Uchwały Nr X.121.2019 w prawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok; (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska

       h. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne; (14:58:00)

Projekt Uchwały Nr X.122.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne; (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Roman Barysz

       i. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego; (15:00:00)

Projekt Uchwały Nr X.123.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Alfred Krupa

       j. ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała; (15:02:00)

Projekt Uchwały Nr X.124.2019 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała; (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Roman Barysz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder
 • PRZECIW (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Józef Roden

       k. ustalenia regulaminu korzystania z budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego w Białej (15:04:00)

Projekt Uchwały Nr X.125.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego w Białej (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Irena Wotka, Adrian Harnys, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz

       l. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2020 r. (15:05:00)

Projekt Uchwały Nr X.126.2019 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2020 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Roman Barysz, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Józef Roden

       m. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; (15:09:00)

Projekt uchwały NR X.127.2019 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski

       n. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; (15:11:00)

Projekt uchwały Nr X.128.2019 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska

       o. załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2019 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej (15:13:00)

Projekt uchwały Nr X.129.2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2019 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Marek Klinke, Józef Roden, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski


8. Wolne wnioski i informacje. (15:27:00)


9. Zakończenie. (15:40:00)


Zakończono sesję (15:40:10)