Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2020 r

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Burmistrz Białej

podaje do publicznej wiadomości

projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia , tj. w okresie od 14 stycznia do 4 lutego 2020 roku, osobiście lub pisemnie w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała (I piętro pok. Nr 14, III piętro pok. Nr 20).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez umieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Białej
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.biala.gmina.pl

PDFOgłoszenie Burmistrza Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2020 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 roku.pdf